Ur-Therapeut

Wat doet een Ur-therapeut?

De Ur-Therapeuten zijn opgeleid en getraind om mensen te terug te brengen en te helen naar hun oorspronkelijke Goddelijke blauwdruk. De Energetische stoelen (Urim-code, Bron-code en Thummim-code van Monique Timmers spelen hierin een cruciale rol.

De Energetische stoelen hebben elk hun eigen Licht-intelligentie matrix die in staat is om de oorspronkelijke Goddelijke blauwdruk te activeren en (oude) belastingen uit jouw systeem te verwijderen en/of te transformeren. Jouw huidige constellatie is een opstelsom van veel ervaringen uit jouw (vorige) leven(s) waarvan de herinneringen in de vele lagen van jouw systeem liggen opgeslagen. Hier aan ten grondslag ligt de collectieve val die we heel lang geleden hebben gemaakt in de lagere energie-velden. Deze vaak onbewuste herinneringen zijn belastend voor ons systeem, houden ons vast in de matrix van oorzaak-gevolg en veroorzaken vaak (chronische) klachten. We zitten midden in een grote transformatie en onze lichamen krijgen een hogere trilling. Dit vraagt nieuwe technieken.

In de Goddelijke blauwdruk ligt alle informatie opgeslagen over jouw opperste staat van Zijn, jouw Bron-geheugen, oftewel wie jij Werkelijk bent. Door de val in de lagere frequentie is de mens niet meer in staat om die zuivere lichtintelligentie te ervaren, te voelen en te gebruiken. En juist dat mogen we weer herstellen.

Door het herstel van de oorspronkelijke verbindingen met de hogere Lichtvelden (waarvan we ooit zijn afgesneden), het netwerk van zuivere kristallijnen structuren, het spirituele Licht en de ondersteunende Liefde, kunnen we weer verbonden worden met onze hogere energielichamen.

Dit alles wordt Astronomische Geneeskunde of Medische Astronomie genoemd. Heling vanuit het Allerhoogste.

Wat doet onze Ur-groep?

Wij zijn een groep mensen die een krachtige verbinding en toewijding is aangegaan om mensen te helpen in hun spirituele ontwikkeling met als doel het herstel van de oorspronkelijke Goddelijke (geometrische) blauwdrukken.

We zetten ons in voor bewustzijnsontwikkeling, heling en diepgaande harmonisering van mens, dier en de aarde.

Monique Timmers is degene die de spirituele koers zet. Zij schrijft boeken en leidt de Spirituele School (Ur-Academie) en Universiteit voor Levend Licht. Zij ontvangt de spirituele kennis en heeft de Energetisch werkende Stoelen; de Urim-Code, Thummim-Code en Bron-Code  met alle hun mogelijkheden en helingsprogramma’s hier op aarde geïnitieerd. Verder heeft zij de Eco-Codes: de Aqua-Code, Elektro-Code, Terra-Code, Uni-Code, Gematria-Code en ook de Aether-Code ontwikkeld. Zij zijn een enorme kosmische gift voor mens, dier en alles wat leeft!

Als groep werken we ook met de Merkaba, het Enneagram en de Mandorla.

De Ur-Groep bestaat voornamelijk uit therapeuten/coaches die professioneel hun vak beoefenen. We werken daarbij allemaal met de Energetische Stoelen en de Eco-Codes. Een aantal van ons is daarnaast als leraar actief in het uitdragen van spirituele kennis. Binnen de groep zijn ook mensen actief als filmmaker, muzikant en als  kunstenares, in hun werk vind je ook de nieuwe kennis terug.

Als groep voelen we ons ook geroepen om hetgeen er in deze wereld op dit moment gebeurt, zichtbaar te maken. Daarnaast zijn we ambassadeurs van het Levend Licht en beseffen dat de mensheid een levende expressie is van Liefde en Licht .

Tezamen proberen we de mysteriën van wetenschap en godsdiensten te ontrafelen en beseffen we maar al te goed dat alles met elkaar verbonden is.

We voelen een grote verbinding met en herkenning in het werk van Lars Muhl en  Calle de Montsegur en ook Marcel Messing. Liefdevolle pioniers in deze turbulente tijden.